ร่วมงานกับเรา

VDO Editor

เปิดรับจำนวน 1 ตำแหน่ง

รายละเอียดงาน

  • ตัดต่อวิดีโอ สำหรับโพสต์ช่องทางออนไลน์
  • มีความคิดสร้างสรรค์ ค้นคว้า และชอบความท้าทาย
  • สามารถใช้โปรแกรม Premiere Pro , Photoshop , After หรือโปรแกรม Graphic อื่นๆ ที่เป็นพื้นฐานการตัดต่อได้เป็นอย่างดี
  • ผลิต Content Clip เผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์

คุณสมบัติ

  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์, วารสารศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)
  •  มีความสามารถในการใช้โปรแกรมตัดต่อวีดิโออย่างคล่องแคล่ว ว่องไว ต้องสามารถใช้ได้ทั้ง Adobe Premiere ,Adobe After Effect / หากใช้โปรแกรม ทำกราฟิกได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีใจรักในการคิด / ตัดต่อ สร้างสรรค์วีดิโอในรูปแบบต่างๆ
  • มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถลำดับภาพ มองภาพ เล่าเรื่องด้วยภาพได้ดี
  • มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน และสามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันให้งานเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดได้

สมัครงาน

Upload File เฉพาะ PDF เท่านั้น