ร่วมงานกับเรา

VDO Grapher

เปิดรับจำนวน 1 ตำแหน่ง

ลักษณะงาน

ถ่ายภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหว รวมถึงตัดต่อVDOได้ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

ปริญญาตรีสาขานิเทศศาสตร์,ภาพยนต์,โฆษณาหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

มีประสบการณ์ด้านการถ่ายภาพนิ่ง,ภาพเคลื่อนไหว 1-3 ปี

ด้านการตัดต่อสามารถใช้โปรแกรม Premiere Pro,After Effect,Photo Shop,Illustrator,Final Cut

สมัครงาน

Upload File เฉพาะ PDF เท่านั้น