ผลิตภัณฑ์และบริการ

ธุรกิจออนไลน์ (Online)

กลุ่มธุรกิจออนไลน์ของอมรินทร์กรุ๊ป เป็นผู้นำกลุ่มธุรกิจสื่อและสังคมออนไลน์ในประเทศไทยที่มีกลุ่มผู้เข้าชมเวปไซต์และโซเชี่ยลมีเดียรวมกันกว่า 10 ล้านคน และกว่า 200 ล้านเพจวิว จาก 8 เวปไซต์ ด้วยความไว้วางใจจากผู้อ่าน ทำให้เป็นช่องทางที่สำคัญในการต่อยอดแคมเปญทางการตลาดของนักการตลาด ที่ต้องการสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายที่ครอบคลุมถึงกลุ่มผู้หญิง, ผู้ชาย, บุคคลที่รักสุขภาพ, แม่และเด็ก และกลุ่มที่มีใจรักในการตกแต่งบ้าน

นอกจากนี้ยังตระหนักถึงความสำคัญของการทำตลาดแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมาย และได้มีการนำระบบการจัดการข้อมูล (Data Management Platform for Publisher) เพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมการอ่านควบคู่กับการเก็บข้อมูลของผู้บริโภค เพื่อนำเอาข้อมูลมาศึกษาและนำเสนอเนื้อหาให้ เหมาะสมกับตรงความต้องการของผู้อ่าน รวมไปถึงนักการตลาดจะสามารถนำเสนอข้อมูลของสินค้าให้ตรงกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนในช่วงเวลาที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ติดต่อฝ่ายขาย

บริษัท อมรินทร์ คอร์เปอเรชั่นส์ จำกัด (มหาชน)
376 ถนนชัยพฤกษ์ แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
โทรศัพท์ : 0-2422-9999 ต่อ 4282 และ 4284
โทรสาร : 0-2422-9999 ต่อ 4280
อีเมล : bussarakham_im@amarin.co.th