ผลิตภัณฑ์และบริการ

ผลิตภัณฑ์และบริการ

เราเป็นอันดับ 1 ของสื่อครบวงจร
(Omni media - Omni Channel)

onprint

on print

คลิก
นิตยสาร หนังสือเล่มและโรงพิมพ์
โดยยึดหลัก "คุณภาพ"
เป็นหัวใจสำคัญของเรา
online

online

คลิก
สร้างสรรค์และผลิตสื่อดิจิทัลทุกชนิด
ด้วยความเชี่ยวชาญและ
เปี่ยมประสบการณ์
onground

on ground

คลิก
สร้างสรรค์งานแฟร์และกิจกรรมคุณภาพ
ด้วยความเชี่ยวชาญ
onair

on air

คลิก
Amarin TV HD ช่อง 34
สถานีโทรทัศน์แห่งความคิดสร้างสรรค์
“เติมความคิด เต็มจินตนาการ”
onshop

on shop

คลิก
ครบถ้วนทั้งช่องทางจำหน่ายสินค้า
หน้าร้านและออนไลน์

Omni media - Omni channel ของ Amarin Group มีดีอย่างไร ?

เมื่อกล่าวถึงผู้นำด้านสื่อสิ่งพิมพ์ แน่นอนว่า Amarin Group คืออันดับ 1 ที่ครองตลาดมาอย่างยาวนานและเติบโตได้อย่างมั่นคง จนสามารถพัฒนาและขยายไปสู่การเกิดช่องทางสื่อต่างๆ ได้อย่างครบวงจร สู่การเป็นอันดับ 1 ของ Omni Media ที่ครอบคลุมมากที่สุดในประเทศ จากการผนึกกำลังของทุกช่องทางในเครือ ไม่ว่าจะเป็น On Print นิตยสารและหนังสือเล่ม, Online สื่อบนเว็บไซต์และโซเชียลมีเดีย, On Shop ร้านนายอินทร์ มีเดีย คอมเมิร์ช Amvata.com และ Amarin Shopping, On Air ทีวีดิจิทัล Amarin TV 34 HD และ On Ground งานแฟร์คุณภาพและกิจกรรมต่างๆ ซึ่งเมื่อผนวกร่วมกันแล้ว ถือได้ว่าเป็นจุดแข็งและเป็นกลยุทธ์สำคัญที่สามารถเชื่อมโยงทางธุรกิจและการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ จนเป็นที่ได้รับไว้วางใจมาโดยตลอดจากองค์กรและแบรนด์สินค้าชั้นนำระดับประเทศ

แบรนด์ของเรา