ผลิตภัณฑ์และบริการ

ธุรกิจสิ่งพิมพ์ (On Print)

บริการงานพิมพ์คุณภาพ

The Leader of “Printing Solutions” for new experiences.

สร้างสรรค์งานพิมพ์คุณภาพครบวงจร และพัฒนาเทคโนโลยีอย่างไม่หยุดยั้ง ด้วยการผสานงานพิมพ์เข้ากับสื่อใหม่ ๆ ในยุคดิจิทัล เพื่อตอบโจทย์ลูกค้าในทุกรายละเอียด เชื่อมต่อการเป็นมีเดียครบวงจร (Omni-media) ของอมรินทร์ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์ประสบการณ์ที่มีคุณค่า ทุกช่วงเวลาของชีวิต

อมรินทร์เป็นผู้นำด้านการพิมพ์ที่ให้บริการสำหรับลูกค้าที่มีความต้องการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์แบบครบวงจร (One-stop service) ตั้งแต่การออกแบบสร้างสรรค์อาร์ตเวิร์ค ถ่ายภาพ รีทัชตกแต่งภาพด้วยบุคลากรมืออาชีพที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการผลิตสิ่งพิมพ์อย่างมีคุณภาพ

ตรวจสอบไฟล์ต้นฉบับอย่างละเอียดก่อนพิมพ์ และส่งผ่านไฟล์ต้นฉบับออกปรู๊ฟสีให้ลูกค้า ด้วยเทคโนโลยีงานพิมพ์ระบบดิจิทัล (Digital print) จากเครื่องพิมพ์คุณภาพสูง ที่ให้ภาพพิมพ์สีเสมือนจริง ใกล้เคียงงานพิมพ์จริง

การผลิตงานพิมพ์คุณภาพสูงส่งผ่านไฟล์ต้นฉบับที่ตรวจสอบแล้วสู่เครื่องพิมพ์อันทันสมัย สามารถรองรับงานพิมพ์ตั้งแต่ 1-6 สี บนหลากหลายวัสดุ เช่น พลาสติก กระดาษไข กระดาษพิเศษหลากหลายลวดลาย รวมถึงงานพิมพ์บนกระดาษเคลือบเมทาไลท์ (Metalite) ที่มีความแปลกใหม่ เราจึงสามารถสร้างสรรค์งานพิมพ์ทุกรูปแบบ ที่มีความพิเศษแตกต่างและล้ำสมัยเหนือความคาดหมาย

ส่งต่อคุณภาพสู่งานหลังพิมพ์ที่ครบวงจรการผลิตมากที่สุด อาทิ การเข้าเล่มแบบ Coptic, Flexibound, เย็บกลาง, เย็บจักรกลาง, เย็บกี่ปกแข็งสันตรง และสันโค้ง, เย็บกี่ปกอ่อน, ไสกาว PUR

โรงพิมพ์อมรินทร์ฯ ผ่านการรับรองมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพสากล โดยการดำเนินงานภายใต้การควบคุมคุณภาพการผลิต ISO 9001 (in-house standard 12647-2)

ติดต่อฝ่ายขายงานพิมพ์ ส่วน Conventional Printing

สถานที่ติดต่อ

บริษัท อมรินทร์ คอร์เปอเรชั่นส์ จำกัด (มหาชน)
378 ถนนชัยพฤกษ์ แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กทม. 10170
โทรศัพท์: 0-2422-9000 ต่อ 1210, 1281
โทรสาร: 0-2433-2742
อีเมล: aprint@amarin.co.th