การจัดการข้อมูลส่วนตัวของผู้เกี่ยวข้องก่อนกฎหมายบังคับใช้