ร่วมงานกับเรา

Customer Service

เปิดรับจำนวน 1 ตำแหน่ง

ลักษณะงาน

 • ตอบข้อสักถามต่างๆ ของลูกค้าทั้งทางโทรศัพท์ ข้อความ Chat หรือทางอีเมล์เกี่ยวกับปัญหาของสินค้าและการบริการต่างๆ รวมถึงข้อสงสัยอื่นๆ
 • ความรับผิดชอบในการรักษาระดับ Response Rate, Response Time และความพึงพอใจเพื่อสร้างสายสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าทุกคน
 • ปรับปรุงข้อมูลลูกค้าในฐานข้อมูลการบริการลูกค้าให้เป็นปัจจุบัน ทั้งระหว่างให้บริการและหลังการบริการในแต่ละครั้ง
 • ปิดการขายผ่านช่องทางทั้งหมดของฝ่ายทั้งทางโทรศัพท์ ข้อความ Chat หรือทางอีเมล์
 • ทำงานร่วมกับทีมบริหารเพื่อได้รับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับสินค้าอยู่เสมอและรับทราบถึงการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ของนโยบายบริษัท
 • รับเรื่องร้องเรียน แก้ปัญหา และประสานงานไปยังผู้เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาให้เลูกค้า

คุณสมบติ

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ งานขาย หรือ call center มาก่อน 1 ปี ขึ้นไป
 • หากมีประสบการณ์ด้าน Shopping Online จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • เข้าใจเรื่องลักษณะของสื่อออนไลน์ประเภทต่างๆ
 • มีประสบการณ์ และสามารถประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ภายในและภายนอกบริษัทได้

สถานที่ปฏิบัติงาน

 • บริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จำกัด
  108 หมู่ 2 ถ.บางกรวย-จงถนอม ต.มหาสวัสดิ์ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

สมัครงาน

Upload File เฉพาะ PDF เท่านั้น