ร่วมงานกับเรา

ตำแหน่ง จำนวน
(อัตรา)
สายงาน ติดต่อ
เจ้าหน้าที่บริหารโครงการและการลงทุน (Business Development) 1 Amarin Book Center ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
โทรศัพท์ : 084-875-7794 , 084-438-0308
โทรศัพท์ : 02-423-9999 ต่อ 6010-6012
ส่ง Resume พร้อมผลงาน เข้ามาได้ที่ : abook-recruitment@amarin.co.th
Senior Account Executive 1 Amarin Printing ส่ง Resume พร้อมผลงาน เข้ามาได้ที่ : job@amarin.co.th
สอบถามเพิ่มเติม
Facebook : JobAmarin
Head of Sustainability and Risk Management 1 Amarin Corporate Support ส่ง Resume พร้อมผลงาน เข้ามาได้ที่ : job@amarin.co.th
สอบถามเพิ่มเติม
Facebook : JobAmarin
Customer Expricence 1 Amarin Book Center ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
โทรศัพท์ : 084-875-7794 , 084-438-0308
โทรศัพท์ : 02-423-9999 ต่อ 6010-6012
ส่ง Resume พร้อมผลงาน เข้ามาได้ที่ : abook-recruitment@amarin.co.th
เจ้าหน้าที่บริหารข้อมูล 1 Amarin Book Center ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
โทรศัพท์ : 084-875-7794 , 084-438-0308
โทรศัพท์ : 02-423-9999 ต่อ 6010-6012
ส่ง Resume พร้อมผลงาน เข้ามาได้ที่ : abook-recruitment@amarin.co.th
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ 1 Amarin Book Center ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
โทรศัพท์ : 084-875-7794 , 084-438-0308
โทรศัพท์ : 02-423-9999 ต่อ 6010-6012
ส่ง Resume พร้อมผลงาน เข้ามาได้ที่ : abook-recruitment@amarin.co.th
เจ้าหน้าที่ธุรกิจต่างประเทศและลิขสิทธิ์ Amarin Publishing
Media Consultant (สุดสัปดาห์, ABK ) Amarin Media and Event ส่ง Resume พร้อมผลงาน เข้ามาได้ที่ : job@amarin.co.th
สอบถามเพิ่มเติม
Facebook : JobAmarin
Media Consultant Manager Amarin Media and Event ส่ง Resume พร้อมผลงาน เข้ามาได้ที่ : job@amarin.co.th
สอบถามเพิ่มเติม
Facebook : JobAmarin
Client Services (Sale) 1 Amarin Media and Event ส่ง Resume พร้อมผลงาน เข้ามาได้ที่ : job@amarin.co.th
สอบถามเพิ่มเติม
Facebook : JobAmarin