สายงานอมรินทร์ครีเอทีฟแอนด์อีเว้นต์ (On Ground)

งานอบรมสัมมนา

Amarin Academy เป็นหน่วนงานจัดการอบรมและสัมมนาให้กับกลุ่มผู้ประกอบการหน้าใหม่ที่ต้องการหาความรู้เพิ่อนำไปใช้ในการพัฒนาธุรกิจให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น Amarin Academy ได้จัดคอร์สสัมมนาสำหรับกลุ่มผู้ประกอบการร้านอาหาร และมีผู้เข้าร่วมงานสัมมนากว่า 1,000 คน

Amarin Academy ยังให้บริการในการจัดการอบรมนอกสถานที่เพิ่มเติมจากการจัดคอร์สสัมมนาที่มีอยู่เป็นประจำ ให้กับบริษัทเอกชน และธุรกิจ SME ทั่วไปเช่นกัน

Amarin Academe

ติดต่อฝ่ายขาย
เว็บไซต์ : amarinacademy.com

บริษัท อมรินทร์ คอร์เปอเรชั่นส์ จำกัด (มหาชน)
378 ถนนชัยพฤกษ์ แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
โทรศัพท์ : 0-2422-9999 ต่อ 4662 หรือ 4865, 09-2254-0742
Fair News
www.amarinfair.com