ผลิตภัณฑ์และบริการ

On Shop

ธุรกิจจัดจำหน่าย

ผู้จัดจำหน่ายหนังสือพ็อกเก็ตบุ๊คส์ และนิตยสาร ชั้นนำของประเทศ โดยกระจายสินค้าทั้งในเครือสำนักพิมพ์อมรินทร์ฯ และ รับจัดจำหน่ายกับสำนักพิมพ์ชั้นนำต่างๆ มากกว่า 500 สำนักพิมพ์ ส่งต่อไปสู่ช่องทางที่หลากหลาย ได้แก่ ร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ ร้านค้าในรูปแบบหน้าร้าน Online โรงเรียน หน่วยงานราชการ องค์กรเอกชนชั้นนำต่างๆ ทั้งในรูปแบบสื่อหนังสือ นิตยสาร ที่เป็นตัวเล่ม และรูปแบบสื่อดิจิตอล E-BOOK, E-MAGAZINE

โดยที่ผ่านมามีการเพิ่มไลน์การผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือแบบเรียนวิชาคณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา ซึ่งพัฒนาหลักสูตรตามแนวทางจัดการเรียนรู้ของประเทศที่เป็นมาตรฐานชั้นนำของโลก อันจะต่อยอดไปยังวิชาอื่นๆ ในอนาคตทั้งหมดทั้งมวลเพื่อนำพาสาระความรู้ ความบันเทิง ความคิดสร้างสรรค์ และแรงบันดาลใจ จากสื่อคุณภาพที่ผ่านกระบวนการคัดสรรแล้ว ไปสู่สังคมไทย

ติดต่อส่วนธุรกิจจัดจำหน่าย

บริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จำกัด

เลขที่ 108 หมู่ 2 ถนนบางกรวย-จงถนอม ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130
โทรศัพท์ : 0-2423-9999 ต่อ 6532
โทรสาร : 0-2449-9561-3