ร่วมงานกับเรา

ตำแหน่ง จำนวน
(อัตรา)
สายงาน ติดต่อ
Accounting Officer 1 Kadokawa Amarin ติดต่อ
ส่ง Resume เข้ามาได้ที่: HR@kadokawa-amarin.co.th และ sujittra.t@kadokawa-amarin.co.th (ทั้ง 2 อีเมล)
Senior Marketing Executive 1 Kadokawa Amarin สถานที่ปฏิบัติงาน
บริษัท คาโดคาวะ อมรินทร์ จำกัด (อยู่ในบริเวณเดียวกับบริษัท อมรินทร์ พริ้นติ้งฯ)
378 ถนนชัยพฤกษ์ แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170

ติดต่อ
ส่ง Resume เข้ามาได้ที่ : HR@kadokawa-amarin.co.th