ร่วมงานกับเรา

ตำแหน่ง จำนวน
(อัตรา)
สายงาน ติดต่อ
(นักศึกษาฝึกงาน) Admin ธุรการ (สิ่งพิมพ์ และบรรจุภัณฑ์) Internship 📞 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม (วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 09.00 - 17.00 น.)
ติดต่อ พี่ฟิล์ม 02-422-9999 ต่อ 4032
ติดต่อ พี่แจ้ปป์ 02-422-9999 ต่อ 4020
(นักศึกษาฝึกงาน) E-Commerce Internship / ฝ่ายส่วนกลางสำนักพิมพ์ในเครืออมรินทร์ 1 Internship 📞 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม (วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 09.00 - 17.00 น.)
ติดต่อ พี่นุ้ย 02-422-9999 ต่อ 4032
ติดต่อ พี่ฟิล์ม 02-422-9999 ต่อ 4023
(นักศึกษาฝึกงาน) ผู้ช่วยช่างซ่อมบำรุงสาธาณูปโภค/ฝ่าย วิศวกรรมโรงงาน Internship 📞 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม (วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 09.00 - 17.00 น.)
ติดต่อ พี่นุ้ย 02-422-9999 ต่อ 4032
ติดต่อ พี่ฟิล์ม 02-422-9999 ต่อ 4023
Marketing Executive 1 Amarin Publishing ส่ง Resume พร้อมผลงาน เข้ามาได้ที่ : job@amarin.co.th
สอบถามเพิ่มเติม
Facebook : JobAmarin
(นักศึกษาฝึกงาน) ผู้ช่วยช่างซ่อมเครื่องจักร /ฝ่าย วิศวกรรมโรงงาน Internship 📞 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม (วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 09.00 - 17.00 น.)
ติดต่อ พี่นุ้ย 02-422-9999 ต่อ 4032
ติดต่อ พี่ฟิล์ม 02-422-9999 ต่อ 4023
Sub-Editor (Digital Product) 2 Amarin Publishing ส่ง Resume พร้อมผลงาน เข้ามาได้ที่ : job@amarin.co.th
สอบถามเพิ่มเติม
Facebook : JobAmarin
กองบรรณาธิการบริหาร กลุ่ม Lifelong Learning – Non-fiction 1 Amarin Publishing ส่ง Resume พร้อมผลงาน เข้ามาได้ที่ : job@amarin.co.th
สอบถามเพิ่มเติม
Facebook : JobAmarin
(นักศึกษาฝึกงาน) Creative Content / ฝ่าย Branding & PR 2 Internship 📞 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม (วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 09.00 - 17.00 น.)
ติดต่อ พี่ฟิล์ม 02-422-9999 ต่อ 4032
ติดต่อ พี่แจ้ปป์ 02-422-9999 ต่อ 4020
ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ Amarin Printing ส่ง Resume พร้อมผลงาน เข้ามาได้ที่ : job@amarin.co.th
สอบถามเพิ่มเติม
Facebook : JobAmarin
Deputy Managing Director – Living Media Business 1 Amarin Media and Event ส่ง Resume พร้อมผลงาน เข้ามาได้ที่ : job@amarin.co.th
สอบถามเพิ่มเติม
Facebook : JobAmarin