ร่วมงานกับเรา

ตำแหน่ง จำนวน
(อัตรา)
สายงาน ติดต่อ
Sales Executive 1 Amarin Book Center ส่ง Resume พร้อมผลงาน เข้ามาได้ที่ : abook-recruitment@amarin.co.th
สอบถามเพิ่มเติม
Facebook : JobAmarin
Digital Content Marketing 1 Amarin Book Center ส่ง Resume พร้อมผลงาน เข้ามาได้ที่ :abook-recruitment@amarin.co.th
สอบถามเพิ่มเติม
Facebook : JobAmarin
Branding Communication Section Manager 1 Amarin Book Center ส่ง Resume พร้อมผลงาน เข้ามาได้ที่ : abook-recruitment@amarin.co.th
สอบถามเพิ่มเติม
Facebook : JobAmarin
เจ้าหน้าที่ Merchandising /จนท.ประสานงานขายหนังสือ 1 Amarin Book Center ส่ง Resume พร้อมผลงาน เข้ามาได้ที่ :abook-recruitment@amarin.co.th
สอบถามเพิ่มเติม
Facebook : JobAmarin
Sales & Marketing Section Manager 1 Amarin Book Center ส่ง Resume พร้อมผลงาน เข้ามาได้ที่ : abook-recruitment@amarin.co.th
สอบถามเพิ่มเติม
Facebook : JobAmarin
Accounting Officer/Senior Accounting Officer 1 Kadokawa Amarin ส่ง Resume พร้อมผลงาน เข้ามาได้ที่ : job@amarin.co.th
สอบถามเพิ่มเติม
Facebook : JobAmarin
Senior Sales 1 Amarin Publishing ส่ง Resume พร้อมผลงาน เข้ามาได้ที่ : job@amarin.co.th
สอบถามเพิ่มเติม
Facebook : JobAmarin
Digital Video Editor 1 Kadokawa Amarin ส่ง Resume พร้อมผลงาน เข้ามาได้ที่ : job@amarin.co.th
สอบถามเพิ่มเติม
Facebook : JobAmarin
Senior Community and Operation Executive 1 Kadokawa Amarin ส่ง Resume พร้อมผลงาน เข้ามาได้ที่ : job@amarin.co.th
สอบถามเพิ่มเติม
Facebook : JobAmarin
Senior Marketing Executive 1 Kadokawa Amarin ส่ง Resume พร้อมผลงาน เข้ามาได้ที่ : job@amarin.co.th
สอบถามเพิ่มเติม
Facebook : JobAmarin