ร่วมงานกับเรา

ตำแหน่ง จำนวน
(อัตรา)
สายงาน ติดต่อ
เจ้าหน้าที่คิดราคา 1 Amarin Printing
Executive Director – Fair & Event 1 Amarin Publishing ส่ง Resume พร้อมผลงาน เข้ามาได้ที่ : job@amarin.co.th
สอบถามเพิ่มเติม
Facebook : JobAmarin
Deputy Managing Director – Living Media Business 1 Amarin Publishing ส่ง Resume พร้อมผลงาน เข้ามาได้ที่ : job@amarin.co.th
สอบถามเพิ่มเติม
Facebook : JobAmarin
Project Management Officer : Amarin Baby & Kids 1 Amarin Publishing ส่ง Resume พร้อมผลงาน เข้ามาได้ที่ : job@amarin.co.th
สอบถามเพิ่มเติม
Facebook : JobAmarin
Marketing coordinator : Book Business 1 Amarin Publishing ส่ง Resume พร้อมผลงาน เข้ามาได้ที่ : job@amarin.co.th / sasakorn_wa@amarin.co.th 
สอบถามเพิ่มเติม
Facebook : JobAmarin
Digital Marketing Specialist : Book Business 1 Amarin Publishing ส่ง Resume พร้อมผลงาน เข้ามาได้ที่ : job@amarin.co.th / sasakorn_wa@amarin.co.th 
สอบถามเพิ่มเติม
Facebook : JobAmarin
Business Development Manager ( Fair and Event ) 1 Amarin Publishing ส่ง Resume พร้อมผลงาน เข้ามาได้ที่ : job@amarin.co.th
สอบถามเพิ่มเติม
Facebook : JobAmarin
กองบรรณาธิการฝ่ายภาษาเกาหลี 1 Amarin Publishing ส่ง Resume พร้อมผลงาน เข้ามาได้ที่ : job@amarin.co.th
สอบถามเพิ่มเติม
Facebook : JobAmarin
กองบรรณาธิการฝ่ายภาษาจีน 2 Amarin Publishing ส่ง Resume พร้อมผลงาน เข้ามาได้ที่ : job@amarin.co.th
สอบถามเพิ่มเติม
Facebook : JobAmarin
กองบรรณาธิการ Rose Publishing 1 Amarin Publishing ส่ง Resume พร้อมผลงาน เข้ามาได้ที่ : job@amarin.co.th
สอบถามเพิ่มเติม
Facebook : JobAmarin