ร่วมงานกับเรา

กองบรรณาธิการบริหาร กลุ่ม Lifelong Learning – Non-fiction

เปิดรับจำนวน 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาอักษรศาสตร์, ศิลปศาสตร์, มนุษยศาสตร์บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาไทยในระดับดีมาก (หากมีทักษะการใช้ภาษาที่สามจะพิจารณาเป็นพิเศษ ถ้ามีคะแนนสอบวัดระดับทางภาษาให้แนบมาด้วย)
  • มีประสบการณ์ในการทำหนังสือหรือสื่ออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
  • ชอบอ่านหนังสือ มีใจรักในการทำหนังสือ
  • มีความละเอียดรอบคอบ ความคิดสร้างสรรค์ พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ มีทักษะในการวางแผนงาน, บริหารทีม, บริหารแบรนด์

หน้าที่รับผิดชอบหลัก

  • วางแผนผลิตและออกหนังสือรายเดือน, รายปี ตั้งแต่ขั้นตอนการคัดสรร ตลอดจนกระบวนการผลิตจนถึงวางขาย
  • ควบคุมดูแลคุณภาพของหนังสือหมวด Lifelong Learning – Non-fiction (สำนักพิมพ์ howto, sophia, shortcut) ที่ผลิตออกมาให้ถูกต้อง เรียบร้อย สวยงาม ไม่มีข้อผิดพลาด และตรงตามความต้องการของตลาด
  • บริหารต้นทุน ค่าใช้จ่าย และยอดขายของหมวดหนังสือที่ดูแลได้เป็นอย่างดี
  • บริหารจัดการ อำนวยความสะดวก พัฒนา ให้คำแนะนำ และดูแลบรรณาธิการในทีม
  • ร่วมวางแผนต่อยอดธุรกิจใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหมวดหนังสือในความดูแล

 

 

สมัครงาน

Upload File เฉพาะ PDF เท่านั้น