ร่วมงานกับเรา

กองบรรณาธิการฝ่ายภาษาเกาหลี

เปิดรับจำนวน 1 ตำแหน่ง

หน้าที่รับผิดชอบ

  • ตรวจสอบความถูกต้องของบทแปล​ และความเหมาะสมของสำนวนแปลเทียบกับต้นฉบับภาษาเกาหลี
  • นำเสนอนิยายภาษาต่างประเทศที่โดดเด่นน่าสนใจเพื่อพิจารณาซื้อลิขสิทธิ์
  • สนับสนุนข้อมูลจากต่างประเทศ​ สนับสนุนแผนงานของทีมบรรณาธิการและทีมการตลาด

คุณสมบัติ

  • อายุไม่เกิน 35 ปี
  • มีทักษะภาษาเกาหลี ​และภาษาไทย ตามตำแหน่งที่สมัคร ทั้งการอ่าน​ การเขียน​ และการแปล​อย่างดีเยี่ยม
  • ชอบค้นคว้าข้อมูลและละเอียดรอบคอบ
  • รักการอ่านนิยาย​ อ่านได้หลากหลายแนว​
  • ติดตามโซเชียลมีเดียของจีน​ และเข้าถึงแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับนิยายจีน​ได้อย่างรวดเร็ว
  • มีความละเอียด รอบคอบ มีความคิดสร้างสรรค์ มนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถการทำงานเป็นทีมได้

สมัครงาน

Upload File เฉพาะ PDF เท่านั้น