ร่วมงานกับเรา

กองบรรณาธิการ (สุดสัปดาห์)

หน้าที่รับผิดชอบหลัก

  • สัมภาษณ์ ออกภาคสนาม ค้นคว้าหาข้อมูล เพื่อผลิตคอนเทนต์ในรูปแบบต่างๆ เช่น บทความ ข่าว คลิปวิดีโอ แคปชั่นฯลฯ
  • ถ่ายและตัดต่อคลิปวิดีโอสั้น Real Time ได้
  • มีความสนใจในงาน Event, Lifestyle และบันเทิง
  • บริหารจัดการงานให้ตรงตามแผนการทำงาน
  • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติประจำตำแหน่ง

  • ทุกเพศ อายุไม่เกิน 30 ปี
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวารสารศาสตร์ นิเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • สามารถทำงานนอกสถานที่ได้
  • มีความคล่องแคล่ว สามารถทำงานเป็นทีมได้ และบริหารการทำงานให้ตรงตามเวลาที่กำหนดได้
  • หากมีประสบการณ์การด้านเขียนข่าว Lifestyle, Event และบันเทิง จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

สมัครงาน

Upload File เฉพาะ PDF เท่านั้น