ร่วมงานกับเรา

(นักศึกษาฝึกงาน) นักวิจัยการตลาด

เปิดรับจำนวน 2 ตำแหน่ง
  • เพศ ชาย/หญิง
  • ปริญญาตรี ทุกสาขา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีความรู้เรื่องงานวิจัยการตลาด 
  • มีมนุษยสัมพันธ์ดี สื่อสารด้วยความมั่นใจ และเป็นผู้มีความรับผิดชอบสูงต่องาน
  • สามารถติดต่อ ประสานงาน และจัดทำเอกสารได้ดี
  • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในสำนักงานได้อย่างคล่องแคล่ว (Ms Office)

📨 น้อง ๆ คนไหนสนใจ ส่ง portfolio, resume และ transcript
พร้อมระบุตำแหน่ง และ ช่วงเวลาที่อยากฝึกงาน มาได้เลยที่ email : hr@amarin.co.th

สมัครงาน

Upload File เฉพาะ PDF เท่านั้น