ร่วมงานกับเรา

(นักศึกษาฝึกงาน) นักวิจัยการตลาด / ฝ่าย Marketing & PR

เปิดรับจำนวน 2 ตำแหน่ง
  • เพศ ชาย/หญิง
  • ปริญญาตรี ทุกสาขา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีความรู้เรื่องงานวิจัยการตลาด
  • มีมนุษยสัมพันธ์ดี สื่อสารด้วยความมั่นใจ และเป็นผู้มีความรับผิดชอบสูงต่องาน
  • สามารถติดต่อ ประสานงาน และจัดทำเอกสารได้ดี
  • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS Office ได้อย่างคล่องแคล่ว

👉น้อง ๆ คนไหนสนใจ ส่ง portfolio, resume และ transcript
พร้อมระบุตำแหน่ง และ ช่วงเวลาที่อยากฝึกงาน (ระบุวันที่เริ่มต้น-วันสิ้นสุด) มาได้เลยที่
E-mail : hr@amarin.co.th 📨

สมัครงาน

Upload File เฉพาะ PDF เท่านั้น