ร่วมงานกับเรา

(นักศึกษาฝึกงาน) บัญชี/การเงิน

เปิดรับจำนวน 2 ตำแหน่ง
  • จัดทำรายงานเอกสารที่เกี่ยวข้องกับบัญชีและการเงิน
  • ออกหนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย และรวบรวมข้อมูลเพื่อนำส่งภาษี
  • จัดทำรายงานภาษีซื้อ
  • อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

👉น้อง ๆ คนไหนสนใจ ส่ง portfolio, resume และ transcript
พร้อมระบุตำแหน่ง และ ช่วงเวลาที่อยากฝึกงาน (ระบุวันที่เริ่มต้น-วันสิ้นสุด) มาได้เลยที่
E-mail : hr@amarin.co.th 📨

สมัครงาน

Upload File เฉพาะ PDF เท่านั้น