ร่วมงานกับเรา

(นักศึกษาฝึกงาน) บัญชี ฝ่ายบัญชี

เปิดรับจำนวน 2 ตำแหน่ง
  • จัดทำรายงานเอกสารที่เกี่ยวข้องกับบัญชีและการเงิน
  • ออกหนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย และรวบรวมข้อมูลเพื่อนำส่งภาษี
  • จัดทำรายงานภาษีซื้อ
  • อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

📨 น้อง ๆ คนไหนสนใจ ส่ง portfolio, resume และ transcript
พร้อมระบุตำแหน่ง และ ช่วงเวลาที่อยากฝึกงาน มาได้เลยที่ email : hr@amarin.co.th

สมัครงาน

Upload File เฉพาะ PDF เท่านั้น