ร่วมงานกับเรา

(นักศึกษาฝึกงาน) Audit Internship / ฝ่ายตรวจสอบภายใน

เปิดรับจำนวน 2 ตำแหน่ง
  • ตรวจสอบบัญชี ระบบการเงิน ระบบการทำงาน เอกสารด้านการเงินตามที่ได้รับมอบหมาย
  • ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานของการปฏิบัติงานวิชาชีพตรวจสอบภายใน
  • รับผิดชอบงานด้านตรวจสอบภายในและตรวจสอบบัญชีตามที่กำหนด
  • ตรวจสอบความถูกต้องการควบคุมระบบงานตามแผนงาน และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
  • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน MS office ได้
  • มีทักษะการประสานงานที่ดี

🙋‍♀️🙋‍♂️ น้อง ๆ คนไหนสนใจ ส่ง portfolio, resume และ transcript
พร้อมระบุตำแหน่ง และ ช่วงเวลาที่อยากฝึกงาน (ระบุวันที่เริ่มต้น-วันสิ้นสุด)
มาได้เลยที่ E-mail : hr@amarin.co.th 📨

สมัครงาน

Upload File เฉพาะ PDF เท่านั้น