ร่วมงานกับเรา

(นักศึกษาฝึกงาน) ผู้ช่วยช่างพิมพ์

  • ควบคุมเครื่องพิมพ์ และปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับงานพิมพ์ตามแผนงาน
  • ดูแล และจัดการงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

🙋‍♀️🙋‍♂️ น้อง ๆ คนไหนสนใจ ส่ง portfolio, resume และ transcript
พร้อมระบุตำแหน่ง และ ช่วงเวลาที่อยากฝึกงาน (ระบุวันที่เริ่มต้น-วันสิ้นสุด)
มาได้เลยที่ E-mail : hr@amarin.co.th 📨

สมัครงาน

Upload File เฉพาะ PDF เท่านั้น