ร่วมงานกับเรา

(นักศึกษาฝึกงาน) ผู้ช่วยกองบรรณาธิการ (ภาษาเกาหลี) / ฝ่ายสำนักพิมพ์ในเครืออมรินทร์กลุ่ม Entertainment

เปิดรับจำนวน 2 ตำแหน่ง
  • มีทักษะในการอ่านภาษาเกาหลี
  • สามารถแปล สรุปความเป็นภาษาไทยได้ดี
  • มีความรู้ความเข้าใจในการใช้ภาษาไทยที่ถูกต้อง
  • รักการอ่าน มีความกระตือรือร้น และสนใจงานหนังสือ
  • ติดตามความเคลื่อนไหวของนิยายในท้องตลาดทั้งแบบเล่ม และ Online

 

👉น้อง ๆ คนไหนสนใจ ส่ง portfolio, resume และ transcript
พร้อมระบุตำแหน่ง และ ช่วงเวลาที่อยากฝึกงาน (ระบุวันที่เริ่มต้น-วันสิ้นสุด) มาได้เลยที่
E-mail : hr@amarin.co.th 📨

สมัครงาน

Upload File เฉพาะ PDF เท่านั้น