ร่วมงานกับเรา

(นักศึกษาฝึกงาน) ผู้ช่วยช่างซ่อมเครื่องจักร /ฝ่าย วิศวกรรมโรงงาน

  • สนับสนุนทีมงานช่างเทคนิคในการจัดเตรียมความพร้อมของอะไหล่ เครื่องมือ/อุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อม
  • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

🙋‍♀️🙋‍♂️น้อง ๆ คนไหนสนใจ ส่ง portfolio, resume และ transcript
พร้อมระบุตำแหน่ง และ ช่วงเวลาที่อยากฝึกงาน (ระบุวันที่เริ่มต้น-วันสิ้นสุด) มาได้เลยที่
E-mail : hr@amarin.co.th 📨

 

 

สมัครงาน

Upload File เฉพาะ PDF เท่านั้น