ร่วมงานกับเรา

(นักศึกษาฝึกงาน) ผู้ช่วยช่างซ่อมบำรุงสาธาณูปโภค/ฝ่าย วิศวกรรมโรงงาน

  • ตรวจสอบ ดูแล และบันทึกข้อมูลเครื่องจักร
  • ช่วยงานซ่อมบำรุงรักษา ระบบสาธารณูปโภค , เครื่องจักรและอุปกรณ์ในโรงงาน
  • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

📌น้อง ๆ คนไหนสนใจ ส่ง portfolio, resume และ transcript
พร้อมระบุตำแหน่ง และช่วงเวลาที่อยากฝึกงาน (ระบุวันที่เริ่มต้น-วันสิ้นสุด)
มาได้เลยที่ e-mail : hr@amarin.co.th 📨

สมัครงาน

Upload File เฉพาะ PDF เท่านั้น