ร่วมงานกับเรา

(นักศึกษาฝึกงาน) ผู้ช่วยกองบรรณาธิการ Amarin Baby & Kids

  • ออกไปทำข่าว สัมภาษณ์ ถ่ายภาพ หรือคลิปวิดีโอ
  • ทำกิจกรรมพิเศษ และกิจกรรมงานแฟร์ร่วมกับกองบรรณาธิการ
  • ทำงานบนโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม

🙋‍♀️🙋‍♂️ น้อง ๆ คนไหนสนใจ ส่ง portfolio, resume และ transcript
พร้อมระบุตำแหน่ง และ ช่วงเวลาที่อยากฝึกงาน (ระบุวันที่เริ่มต้น-วันสิ้นสุด)
มาได้เลยที่ E-mail : hr@amarin.co.th 📨

สมัครงาน

Upload File เฉพาะ PDF เท่านั้น