ร่วมงานกับเรา

(นักศึกษาฝึกงาน) Admin ธุรการ (สิ่งพิมพ์ และบรรจุภัณฑ์)

•ประสานงานทั่วไป ทั้งภายในและภายนอกองค์กร
•ดำเนินงานด้านเอกสารตามที่ได้รับมอบหมาย (จัดเตรียมเอกสาร, จัดทำรายงาน)
•รับผิดชอบงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 

🙋‍♀️🙋‍♂️ น้อง ๆ คนไหนสนใจ ส่ง portfolio, resume และ transcript
พร้อมระบุตำแหน่ง และ ช่วงเวลาที่อยากฝึกงาน (ระบุวันที่เริ่มต้น-วันสิ้นสุด)
มาได้เลยที่ E-mail : hr@amarin.co.th 📨

สมัครงาน

Upload File เฉพาะ PDF เท่านั้น