ร่วมงานกับเรา

(นักศึกษาฝึกงาน) Back End Developer / ฝ่าย Business Development and Consumer Experience

เปิดรับจำนวน 2 ตำแหน่ง
  • มีทักษะในการเขียน PHP, Python , Django (ภาษาใดภาษาหนึ่งเรียนรู้เพิ่มเติมได้)
  • มีความเข้าใจเกี่ยวกับฐานข้อมูล Mysql , NoSql
  • มีความชอบในการเขียน Code

👉น้อง ๆ คนไหนสนใจ ส่ง portfolio, resume และ transcript
พร้อมระบุตำแหน่ง และ ช่วงเวลาที่อยากฝึกงาน (ระบุวันที่เริ่มต้น-วันสิ้นสุด) มาได้เลยที่
E-mail : hr@amarin.co.th 📨

สมัครงาน

Upload File เฉพาะ PDF เท่านั้น