ร่วมงานกับเรา

(นักศึกษาฝึกงาน) Coordinator Fair / ฝ่าย Fair & Event

เปิดรับจำนวน 2 ตำแหน่ง
  • มีความคิดสร้างสรรค์ และพร้อมนำเสนอแนวคิดใหม่ ๆ และพัฒนาการทำงานอย่างต่อเนื่อง
  • มีทักษะการติดต่อสื่อสารที่ดี
  • ติดต่อประสานงานทั้งภายใน ภายนอก หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามงานที่ได้รับมอบหมาย
  • มีความรับผิดชอบ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
  • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน MS office ได้
  • สามารถเตรียมงาน และวางแผนงานก่อนเข้าหน้างาน Fair ได้
  • สามารถทำงานนอกสถานที่ได้ (สถานที่จัดงาน Event-Fair)

🙋‍♀️🙋‍♂️ น้อง ๆ คนไหนสนใจ ส่ง portfolio, resume และ transcript
พร้อมระบุตำแหน่ง และ ช่วงเวลาที่อยากฝึกงาน (ระบุวันที่เริ่มต้น-วันสิ้นสุด)
มาได้เลยที่ E-mail : hr@amarin.co.th 📨

สมัครงาน

Upload File เฉพาะ PDF เท่านั้น