ร่วมงานกับเรา

(นักศึกษาฝึกงาน) Creative (บ้านและสวนทีวี) / Media Group 1

เปิดรับจำนวน 2 ตำแหน่ง
  • จบด้านนิเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่สนใจทำงานด้านโปรดักชั่น
  • หาข้อมูล เขียนสคริปต์ คุมถ่ายทำรายการ และงานด้านอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
  • มีความสนใจเรื่องแต่งบ้าน สวน หรือชื่นชอบในเรื่องงานดีไซน์ประเภทต่าง ๆ
  • มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา ให้เกียรติเพื่อนร่วมงาน สามารถทำงานเป็นทีมได้ และสามารถออกกองติดกันได้

🙋‍♀️🙋‍♂️ น้อง ๆ คนไหนสนใจ ส่ง portfolio, resume และ transcript
พร้อมระบุตำแหน่ง และ ช่วงเวลาที่อยากฝึกงาน (ระบุวันที่เริ่มต้น-วันสิ้นสุด)
มาได้เลยที่ E-mail : hr@amarin.co.th 📨

สมัครงาน

Upload File เฉพาะ PDF เท่านั้น