ร่วมงานกับเรา

(นักศึกษาฝึกงาน) Creative (Production) / ฝ่าย Creative Content and Digital Media

เปิดรับจำนวน 2 ตำแหน่ง
  • เขียนสคริปต์ VDO, รายการ Podcast และ Live Event ได้
  • มีความคิดสร้างสรรค์และเข้าใจกลยุทธ์การสื่อสารทางการตลาด
  • อัธยาศัยดี มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
  • ร่วมสร้างสรรค์คอนเทนต์ในรูปแบบรายการบน YouTube และ Podcast รวมถึง Social Media ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • เขียนสคริปต์ผลิตรายการ รวมถึง Live Event
  • ช่วยประสานงานกับฝ่ายต่างๆ เพื่อให้งานบรรลุเป้าหมาย

📌น้อง ๆ คนไหนสนใจ ส่ง portfolio, resume และ transcript
พร้อมระบุตำแหน่ง และช่วงเวลาที่อยากฝึกงาน (ระบุวันที่เริ่มต้น-วันสิ้นสุด)
มาได้เลยที่ e-mail : hr@amarin.co.th 📨

สมัครงาน

Upload File เฉพาะ PDF เท่านั้น