ร่วมงานกับเรา

(นักศึกษาฝึกงาน) Data Management / Business Innovation

เปิดรับจำนวน 2 ตำแหน่ง
  •  มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะ Microsoft
    Excel (หรือพร้อมเรียนรู้เพิ่มเติม)
  • มีความสนใจและชอบในการวิเคราะห์ จัดการข้อมูลด้านตัวเลข
  • ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
  •  มี Notebook ส่วนตัว

🙋‍♀️🙋‍♂️ น้อง ๆ คนไหนสนใจ ส่ง portfolio, resume และ transcript
พร้อมระบุตำแหน่ง และ ช่วงเวลาที่อยากฝึกงาน (ระบุวันที่เริ่มต้น-วันสิ้นสุด)
มาได้เลยที่ E-mail : hr@amarin.co.th 📨

สมัครงาน

Upload File เฉพาะ PDF เท่านั้น