ร่วมงานกับเรา

(นักศึกษาฝึกงาน) Content & Marketing (Digital Product) / Business Innovation

เปิดรับจำนวน 2 ตำแหน่ง
  • มีความรู้พื้นฐานในด้าน และทักษะคิด Content ทางการตลาดในแบบต่างๆ
  • รู้จักช่องทาง Social Media หลากหลายรูปแบบ
  • สามารถทาสื่อ และดูแลสื่อในรูปแบบ Online ได้ (Social Media เช่น Facebook, Twitter, Instagram, LINE)
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS-Office Excel ได้ (หรือพร้อมที่จะเรียนรู้)
  • มี Notebook ส่วนตัว

🙋‍♀️🙋‍♂️ น้อง ๆ คนไหนสนใจ ส่ง portfolio, resume และ transcript
พร้อมระบุตำแหน่ง และ ช่วงเวลาที่อยากฝึกงาน (ระบุวันที่เริ่มต้น-วันสิ้นสุด)
มาได้เลยที่ E-mail : hr@amarin.co.th 📨

สมัครงาน

Upload File เฉพาะ PDF เท่านั้น