ร่วมงานกับเรา

(นักศึกษาฝึกงาน) Graphic Design /ฝ่าย Fair and Event

เปิดรับจำนวน 2 ตำแหน่ง
  • สามารถใช้โปรแกรม Illustrator , Photoshop และโปรแกรมอื่นๆ เพื่อจัด Artwork ,ไดคัทภาพ ฯลฯ ได้
  • มีความรู้ความสามารถทางด้านการออกแบบ
  • มีความคิดสร้างสรรค์
  • ขยัน อดทน มีทัศนคติดี สามารถทำงานเป็นทีมได้

🙋‍♀️🙋‍♂️ น้อง ๆ คนไหนสนใจ ส่ง portfolio, resume และ transcript
พร้อมระบุตำแหน่ง และ ช่วงเวลาที่อยากฝึกงาน (ระบุวันที่เริ่มต้น-วันสิ้นสุด)
มาได้เลยที่ E-mail : hr@amarin.co.th 📨

สมัครงาน

Upload File เฉพาะ PDF เท่านั้น