ร่วมงานกับเรา

(นักศึกษาฝึกงาน) Graphic Design ( Comic, Webtoon) / สำนักพิมพ์ในเครืออมรินทร์กลุ่ม Entertainment

  • สามารถใช้โปรแกรม Adobe InDesign / photoshop / Illustrator ได้อย่างดี

  • ชอบอ่าน Comic / Manhua / Manhwa

  • มีความรับผิดชอบ ละเอียดรอบคอบ สามารถทำงานเป็นทีมได้

  • มีคอมพิวเตอร์สำหรับทำงาน

 

🙋‍♀️🙋‍♂️ น้อง ๆ คนไหนสนใจ ส่ง portfolio, resume และ transcript
พร้อมระบุตำแหน่ง และ ช่วงเวลาที่อยากฝึกงาน (ระบุวันที่เริ่มต้น-วันสิ้นสุด)
มาได้เลยที่ E-mail : hr@amarin.co.th 📨

สมัครงาน

Upload File เฉพาะ PDF เท่านั้น