ร่วมงานกับเรา

(นักศึกษาฝึกงาน) Graphic Designer / ฝ่าย บ้านและสวน, Creative Content and Digital Media

เปิดรับจำนวน 2 ตำแหน่ง
  • มีความคิดสร้างสรรค์รู้จักประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
  • รักการออกแบบ อยากสร้างสรรค์งานออกแบบ และ สามารถนำเสนอ แนวคิด Concept งานออกแบบใหม่ ๆ
  • ออกแบบสื่อออนไลน์ และสามารถออกแบบสื่อตามที่ได้รับหมอบหมาย
  • ความรู้เกี่ยวกับเทคนิค เครื่องมือ และหลักการออกแบบ Graphic
  • สามารถใช้โปรแกรม Graphic เช่น Illustrator, Photoshop และ โปรแกรมอื่นๆ ได้เป็นอย่างดี

👉น้อง ๆ คนไหนสนใจ ส่ง portfolio, resume และ transcript
พร้อมระบุตำแหน่ง และ ช่วงเวลาที่อยากฝึกงาน (ระบุวันที่เริ่มต้น-วันสิ้นสุด) มาได้เลยที่
E-mail : hr@amarin.co.th 📨

สมัครงาน

Upload File เฉพาะ PDF เท่านั้น