ร่วมงานกับเรา

(นักศึกษาฝึกงาน) HR Intern / ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

เปิดรับจำนวน 2 ตำแหน่ง

คุณสมบัติที่ต้องการ

📌 ศึกษาในสาขาวิชาด้าน HR และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
📌 ฝึกงานในโครงการสหกิจของมหาวิทยาลัยจะพิจารณาเป็นพิเศษ
📌มีทักษะในการใช้โปรแกรม MS Office การเก็บข้อมูล วิเคราะห์ตัวเลข
📌 มีความสามารถในการสื่อสาร มีความริเริ่มสร้างสรรค์ การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า การวางแผนงาน การประสานงาน และชอบทำงานเป็นทีม

📌ใช้โปรแกรมออกแบบพื้นฐานได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ (Photoshap, illustrator, Canva)

☺️น้อง ๆ คนไหนสนใจ ส่ง portfolio, resume และ transcript
พร้อมระบุตำแหน่ง และ ช่วงเวลาที่อยากฝึกงาน (ระบุวันที่เริ่มต้น-วันสิ้นสุด) มาได้เลยที่
E-mail : hr@amarin.co.th 📨

 

สมัครงาน

Upload File เฉพาะ PDF เท่านั้น