ร่วมงานกับเรา

(นักศึกษาฝึกงาน) HRD intern / ฝ่าย ทรัพยากรบุคคล

เปิดรับจำนวน 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติที่ต้องการ

📌 ศึกษาในสาขาวิชาด้าน HR และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
📌 ฝึกงานในโครงการสหกิจของมหาวิทยาลัยจะพิจารณาเป็นพิเศษ
📌มีทักษะในการใช้โปรแกรม MS Office การเก็บข้อมูล วิเคราะห์ตัวเลข และทำงานเอกสารได้เนี๊ยบ
📌 มีความสามารถในการสื่อสาร มีความริเริ่มสร้างสรรค์ การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า การวางแผนงาน การประสานงาน และชอบทำงานเป็นทีม

📌ใช้โปรแกรมออกแบบกราฟิกพื้นฐานได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ (Photoshap,illustrator,Canva)

📨 น้อง ๆ คนไหนสนใจ ส่ง portfolio, resume และ transcript
พร้อมระบุตำแหน่ง และ ช่วงเวลาที่อยากฝึกงาน มาได้เลยที่ email : thanawan_ru@amarin.co.th

 

สมัครงาน

Upload File เฉพาะ PDF เท่านั้น