ร่วมงานกับเรา

(นักศึกษาฝึกงาน) Industry Engineer

  • สนับสนุนงานด้านเทคนิคการออกแบบกระบวนการผลิต วิเคราะห์วิธีการผลิต และปรับปรุงกระบวนการต่างๆ
  • มีทักษะด้าน MS Officer
  • ระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมเครื่องกล หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

🙋‍♀️🙋‍♂️ น้อง ๆ คนไหนสนใจ ส่ง portfolio, resume และ transcript
พร้อมระบุตำแหน่ง และ ช่วงเวลาที่อยากฝึกงาน (ระบุวันที่เริ่มต้น-วันสิ้นสุด)
มาได้เลยที่ E-mail : hr@amarin.co.th 📨

สมัครงาน

Upload File เฉพาะ PDF เท่านั้น