ร่วมงานกับเรา

(นักศึกษาฝึกงาน) Business Development / ฝ่าย Business Development and Consumer Experience

เปิดรับจำนวน 2 ตำแหน่ง
  • มีความรู้พื้นฐาน และทักษะด้านการตลาด (ออนไลน์)
  • มีความรู้ความเข้าใจในโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน เช่น MS Office และสื่อ Social Media เช่น Facebook, Twitter, Instagram, LINE
  • ดูแล และเก็บข้อมูลทางการตลาด เพื่อวิเคราะห์ และจัดทำแผนการตลาดทั้ง ออนไลน์และออฟไลน์
  • เป็นผู้ช่วยทีม Amarin Fair

👉น้อง ๆ คนไหนสนใจ ส่ง portfolio, resume และ transcript
พร้อมระบุตำแหน่ง และ ช่วงเวลาที่อยากฝึกงาน (ระบุวันที่เริ่มต้น-วันสิ้นสุด) มาได้เลยที่
E-mail : hr@amarin.co.th 📨

สมัครงาน

Upload File เฉพาะ PDF เท่านั้น