ร่วมงานกับเรา

(นักศึกษาฝึกงาน) Video Editor (บ้านและสวนทีวี) / Media Group 1

เปิดรับจำนวน 1 ตำแหน่ง
  • จบด้านนิเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่สนใจงานตัดต่อ
  • เตรียม footage ต่าง ๆ ฝึกตัดงานเพื่อออกอากาศจริง
  • มีความคิดสร้างสรรค์ หาไอเดียใหม่ ๆ อยู่เสมอ
  • มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา ให้เกียรติเพื่อนร่วมงาน สามารถทำงานเป็นทีมได้

สมัครงาน

Upload File เฉพาะ PDF เท่านั้น