ร่วมงานกับเรา

บรรณาธิการฝ่ายแฟชั่น (Beauty Editor)

หน้าที่รับผิดชอบหลัก

  • มีความรู้ทางด้านแฟชั่น สามารถสร้างสรรค์เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับแฟชั่นทั้งหมด ได้ทั้งนิตยสาร และออนไลน์
  • มีความรู้ ความสามารถในการออกแบบรูปแบบการถ่ายแบบ หรือถ่ายงานที่เกี่ยวข้องกับแฟชั่นได้
  • สามารถทำงานตอบโจทย์ลูกค้าแบรนด์แฟชั่นได้
  • สามารถสร้างสรรค์ Content แฟชั่นได้ทั้งภาพนิ่ง หรือภาพเคลื่อนไหว และเขียน Content ที่เกี่ยวข้องกับแฟชั่น (ในการสัมภาษณ์บุคคล) ได้

คุณสมบัติประจำตำแหน่ง

  • เพศชาย/เพศหญิง ไม่จำกัดอายุ
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขาวิชา
  • มีความสนใจทางด้านแฟชั่น
  • หากมีประสบการณ์ทางด้านแฟชั่น จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

สมัครงาน

Upload File เฉพาะ PDF เท่านั้น