ร่วมงานกับเรา

บรรณาธิการสำนักพิมพ์ Prism (สำนักพิมพ์ในเครืออมรินทร์)

หน้าที่รับผิดชอบหลัก

 • บริหารจัดการต้นฉบับ แผนผลิต ระยะเวลาและกระบวนการในการทำงานให้เป็นไปตามกำหนด
 • พิจารณาและดูแลควบคุมคุณภาพความถูกต้อง รวมถึงสำนวนของต้นฉบับ
 • สามารถค้นหาต้นฉบับที่น่าสนใจ มีแนวทางที่เหมาะสมกับสำนักพิมพ์ prism มานำเสนอ
 • ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กร
 • วิเคราะห์สำนักพิมพ์และมีความเชี่ยวชาญในการส่งเสริมแบรนด์สำนักพิมพ์คุณสมบัติประจำตำแหน่ง

คุณสมบัติประจำตำแหน่ง

 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • รักการอ่านหนังสือเป็นชีวิตจิตใจ โดยเฉพาะแนวสืบสวนสอบสอนและสยองขวัญ
 • มีทักษะในการอ่าน เขียน เรียบเรียง และขัดเกลาสำนวนภาษา รวมถึงความถูกต้องของต้นฉบับได้
 • มีความสามารถในการสืบค้นข้อมูลในด้านต่างๆ และนำมาวิเคราะห์ต่อยอด โดยเฉพาะในภาษาต่างประเทศ
  (อังกฤษ , ญี่ปุ่น, เกาหลี, ไต้หวัน)
 • มีความละเอียดรอบคอบ มนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้
 • มีความคิดสร้างสรรค์ และมีแนวความคิดในแง่การส่งเสริมแผนการตลาด
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้

สมัครงาน

Upload File เฉพาะ PDF เท่านั้น