ร่วมงานกับเรา

บรรณาธิการ Comic

หน้าที่รับผิดชอบหลัก

 •  บริหารจัดการต้นฉบับ แผนผลิต ระยะเวลาและกระบวนการในการทำงานให้เป็นไปตามกำหนด
 • บรรณาธิกร ตรวจสอบความถูกต้อง รวมถึงสำนวนของต้นฉบับ ความสวยงามด้านองค์ประกอบศิลป์ของอาร์ตเวิร์ค ตลอดจนควบคุมคุณภาพการผลิตหนังสือให้ตรงตามแผน
 • ประสานงานกับนักแปล ฝ่ายกราฟิก และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • อายุไม่เกิน 35 ปี
 • การศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ด้านอักษรศาสตร์ ภาษาศาสตร์ ศิลปศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 •  รักการอ่านหนังสือเป็นชีวิตจิตใจ โดยเฉพาะการ์ตูนและนิยายแนววาย
 •  มีความรู้และความเข้าใจลักษณะของการ์ตูน องค์ประกอบภาพ และการใช้ภาษา
 •  มีประสบการณ์ทำงานด้านหนังสือ การบรรณาธิการการ์ตูนหรือนิยายจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 •  สามารถใช้โปรแกรม Adobe Photoshop ได้
 • มีทักษะในการอ่าน เขียน เรียบเรียง และขัดเกลาสำนวนภาษา รวมถึงความถูกต้องของต้นฉบับได้
 •  มีความละเอียดรอบคอบ มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา
 • มีความคิดสร้างสรรค์ มนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้

 

สมัครงาน

Upload File เฉพาะ PDF เท่านั้น