ร่วมงานกับเรา

ผู้ช่วยบรรณาธิการ Children (สำนักพิมพ์ในเครืออมรินทร์)

หน้าที่รับผิดชอบหลัก

  • จัดทำเอกสารอนุมัติ ตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ ส่งต้นฉบับรีวิว เขียนสรุปเนื้อหาที่ได้รับจากบ.ก. หาข้อมูลประกอบเพิ่มเติม รวบรวมทั้งหมดแนบเอกสารอนุมัติ
  • ประสานงาน ติดตามงานในแผนกับผู้เกี่ยวข้อง และอัพเดทข้อมูลในระบบ
  • จัดทำเอกสารเบิกจ่ายของกลุ่ม Children
  • ช่วยคัดสรรต้นฉบับ และหาข้อมูลเกี่ยวกับแวดวงหนังสือสำหรับเด็กใหม่ๆ

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา หากเป็นสาขาวารสารศาสตร์ หรือ สาขาวรรณกรรมสำหรับเด็กจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • ใช้โปรแกรม Word / Excel / Power point ได้
  • ค้นคว้า อ่าน แปล และเรียบเรียงข้อมูลภาษาอังกฤษได้ดี
  • มีความละเอียดรอบคอบ รักการอ่าน
  • มีทักษะในการสื่อสาร, เจรจาต่อรอง และทำงานเป็นทีม
  • มีทักษะในการใช้ภาษาที่สาม เช่น ภาษาญี่ปุ่น และสามารถใช้โปรแกรม Design เช่น AI / PSD ได้ จะรับการพิจารณาเป็นพิเศษ

สมัครงาน

Upload File เฉพาะ PDF เท่านั้น