ร่วมงานกับเรา

เจ้าหน้าที่บริหารข้อมูล

เปิดรับจำนวน 1 ตำแหน่ง

Job Description

 • จัดทำ วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อการบิรหารสินค้า และบริหารสินค้า
 • นำเสนอข้อมูลต่อทีมงานที่เกี่ยวข้อง
 • ติดตาม และบริหารข้อมูล เพื่อให้เป็นไปตามแผนงาน
 • ประเมินผลสำเร็จของแผนงานข้างต้น และผลักดันแผนงานให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 

Qualifications

 • ปริญญาตรี สาขาอื่นๆ
 • สามารถใช้งาน Microsoft Office , Power BI ได้เป็นอย่างดี
 • เชี่ยวชาญการทำข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล
 • ชอบอ่านหนังสือ
 • มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้งานใหม่ๆอยู่เสมอ
 • มีประสบการณ์งานวิเคาะห์ข้อมูล 3 ปี

สมัครงาน

Upload File เฉพาะ PDF เท่านั้น