ร่วมงานกับเรา

เจ้าหน้าที่บริหารโครงการและการลงทุน (Business Development)

เปิดรับจำนวน 1 ตำแหน่ง

Job Description

 • วางแผนงานเปิด/ปรับปรุงสาขาร้านนายอินทร์
 • สำรวจ/ลงพื้นที่/ประเมินโครงการใหม่หรือโครงการที่เหมาะสมแก่ธุรกิจร้านนายอินทร์และสาขาที่ควรปรับปรุงรูปแบบร้าน
 • คำนวน/วิเคราะห์ การลงทุนและคืนทุน เพื่อนำเสนอจองพื้นที่ให้แก่ผู้บังคับบัญชาอนุมัติ และวางแผนบริหารโครงการเข้าตกแต่งพื้นที่ให้เสร็จทันตามระยะเวลาที่ระบุในสัญญา
 • เจรจาต่อรองเงื่อนไขค่าเช่า/ต่อสัญญา พร้อมทำเลพื้นที่เช่าที่ดี
 • สร้างความสัมพันธ์อันดีต่อ Landlord รวมถึงการให้ความร่วมมืออื่นๆต่อคู่ค้า
 • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

Qualifications

 • ชาย / หญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการตลาด บริหาร หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในการบริหารพื้นที่เช่าจากธุรกิจค้าปลีกหรือศูนย์การค้า อย่างน้อย 3 ปี
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีและรักในงานบริการ
 • มีทักษะในการสื่อสาร และประสานงานกับบุคคลอื่นได้ดี
 • มีทักษะด้านการขาย การเจรจาต่อรอง และการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office Word, Excel, Power Point ได้

สมัครงาน

Upload File เฉพาะ PDF เท่านั้น