ร่วมงานกับเรา

เจ้าหน้าที่พิสูจน์อักษร

เปิดรับจำนวน 1 ตำแหน่ง

ลักษะงาน

  • ตรวจคำผิด คำทับศัพท์ ตรวจต้นฉบับให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์
  • รีไรต์งาน : ตรวจเช็คความถูกต้องของเนื้อเรื่อง เรียบเรียงต้นฉบับให้อยู่ในสภาพถูกต้อง สมบูรณ์

คุณสมบัติ

  • ชาย / หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี วุฒิปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
  • มีทักษะในการใช้ภาษาไทย ฟัง พูด อ่าน เขียนได้อย่างถูกต้อง
  • มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ สามารถเทียบต้นฉบับภาษาอังกฤษได้ การอ่านอยู่ในระดับดีมาก
  • รักการอ่านหนังสือ มีความละเอียดรอบคอบอย่างมาก
  • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้
  • หากมีความเชี่ยวชาญในภาษาที่สามจะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

สมัครงาน

Upload File เฉพาะ PDF เท่านั้น