ร่วมงานกับเรา

กองบรรณาธิการ (สำนักพิมพ์อรุณ)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • บริหารจัดการต้นฉบับ แผนผลิต ระยะเวลาและกระบวนการในการทำงานให้เป็นไปตามกำหนด
 • พิจารณาและดูแลควบคุมคุณภาพความถูกต้องรวมถึงสำนวนของต้นฉบับ
 • ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กร

หน้าที่รับผิดชอบ

 • อายุไม่เกิน 35 ปี
 • การศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป
 • รักการอ่านหนังสือเป็นชีวิตจิตใจ
 • มีทักษะในการอ่าน เขียน เรียบเรียง และขัดเกลาสำนวนภาษา รวมถึงความถูกต้องของต้นฉบับได้
 • มีความละเอียดรอบคอบ มนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้
 • มีความคิดสร้างสรรค์
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันด้านระยะเวลาได้ดี
 • หากมีความรู้ด้านภาษาจีน 🇨🇳 หรือประสบการณ์การทำงานหนังสือเกี่ยวกับแนวรักจีนโบราณ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

👉หากสนใจสามารถส่งรายละเอียด 📃

1.Resume
2.เขียนเล่าว่าทำไมถึงอยากทำงานกองบรรณาธิการสำนักพิมพ์อรุณ พร้อมรายชื่อหนังสือในดวงใจตลอดกาล 5 เล่ม และอธิบายเหตุผลว่าทำไมรักเรื่องนี้ พร้อมตั้งชื่ออีเมลว่า ‘สมัครงาน_สำนักพิมพ์อรุณ’
ส่งมาที่อีเมล parinda_ma@amarin.co.th หวังว่าเราจะได้ร่วมงานกันนะคะ

สมัครงาน

Upload File เฉพาะ PDF เท่านั้น