ร่วมงานกับเรา

Client Services (Sale)

เปิดรับจำนวน 1 ตำแหน่ง

หน้าที่รับผิดชอบหลัก (Job Function)

 • จัดทำ Package ซื้อ – ขายกับลูกค้า
 • ดูแลลูกค้าฐานเดิมที่มีอยู่ และหาลูกค้าใหม่
 • ประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร
 • ดูแล Project ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 • ปิดการขาย และวางบิลลูกค้า
 • ออกกองถ่ายต่างๆ จาก Package ที่มีการขายกับลูกค้า
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติประจำตำแหน่ง (Job Specifications)

 • เพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
 • มีทักษะการจัดการเอกสารและการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้ดี
 • มีทักษะการสื่อสารที่ดี รักการติดต่อประสานงานกับผู้คน
 • มีความละเอียดรอบคอบ เรียนรู้เร็ว และมีมนุษยสัมพันธ์ดีในการทำงาน

สมัครงาน

Upload File เฉพาะ PDF เท่านั้น