ร่วมงานกับเรา

Coordinator : Creative and Event

เปิดรับจำนวน 1 ตำแหน่ง

ลักษณะงาน

  • ติดต่อประสานงานในการจัด Event ในแต่ละโครงการ
  • ติดต่อประสานงานในเรื่องของสถานที่, Supplier ในการจัดงาน Event
  • จัดเตรียมอุปกรณ์ต่างๆที่จำเป็นสำหรับการจัด Event และเป็น Staff ภายในงาน

คุณสมบัติ

  • ชาย/หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
  • ปริญญาตรีสาขา นิเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • มีมนุษยสัมพันธ์ดี คล่องแคล่ว และกระตือรือร้น
  • มีทัศนคติที่ดี มีมุมมองในแง่บวก
  • หากมีทักษะทางด้านการติดต่อประสานงาน Event  ทุกรูปแบบ 1 ปีขึ้นไป จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สถานทีปฏิบัติงาน

  • สำนักงานใหญ่ บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) ซ.วัดชัยพฤกษ์ ตลิ่งชัน

สมัครงาน

Upload File เฉพาะ PDF เท่านั้น