ร่วมงานกับเรา

Coordinator : Creative and Event

เปิดรับจำนวน 1 ตำแหน่ง

ลักษณะงาน

  • ติดต่อประสานงานกับลูกค้าร่วมกับทีมงาน
  • ติดต่อประสานงานในเรื่องของสถานที่ ,Supplier , และเป็น Staff ภายในงาน
  • จัดเตรียมอุปกรณ์ต่างๆที่จำเป็นสำหรับการจัดงาน

คุณสมบัติ

  • ชาย / หญิง อายุ 23ปีขึ้นไป
  • ปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีมนุษยสัมพันธ์ดี คล่องแคล่ว กระตือรืนร้น
  • หากมีทักษะการจัดงาน Event จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สมัครงาน

Upload File เฉพาะ PDF เท่านั้น