ร่วมงานกับเรา

Creative and Art Cover Director

หน้าที่รับผิดชอบหลัก
  • ออกแบบภาพปกและ Key Visual ของงานอาร์ตทั้งหมดของสำนักพิมพ์ Piccolo, Prism, Word และแพรวสำนักพิมพ์
  • ติดต่อกับนักวาดและนักออกแบบเพื่อให้ได้ปกที่เหมาะสมและสวยงามตรงตามความต้องการของทีม
  • มีความรู้และความเข้าใจในเรื่องระยะเวลาการทำงานและกระบวนการทำงานอย่างเป็นระบบ
คุณสมบัติประจำตำแหน่ง
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
  • มีความคิดสร้างสรรค์
  • มีความรู้ความสามารถในเรื่องมุมมองภาพ ความสวยงามในระดับสากล และองค์ประกอบศิลป์
  • ใช้เครื่องมือในการออกแบบได้อย่างดีเยี่ยม อาทิ Adobe In Design, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Sketch Up หรือโปรแกรมการออกแบบอื่น ๆ
  • มีความละเอียดรอบคอบ มนุษย์สัมพันธ์ดี และสามารถทำงานเป็นทีมได้
  • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้
  • หากมีประสบการณ์การทำปกหนังสือจะพิจารณาเป็นพิเศษ

สมัครงาน

Upload File เฉพาะ PDF เท่านั้น