ร่วมงานกับเรา

Creative Content : Springbooks

เปิดรับจำนวน 1 ตำแหน่ง

หน้าที่รับผิดชอบ

– จัดทำคอนเทนต์ในโซเชียลมีเดียของ Springbooks ทุกแพลตฟอร์ม
–  จัดทำแผนการลงคอนเทนต์ช่องทางต่างๆ ของ Springbooks
–  จัดทำคอนเทนต์ในรูปแบบอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย อาทิ เขียนข่าวประชาสัมพันธ์, เขียนบทความ, สคริปต์วิดีโอ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องกับหนังสือในหมวดที่ดูแล
– จัดทำรีพอร์ตโซเชียลมีเดียเพื่อรายงานผลการทำงาน
–   งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น คิดกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมแบรนด์ Springbooks, รับผิดชอบหน้าที่ต่างๆ เมื่อมีอีเวนต์หรือโปรเจ็กต์ที่เกี่ยวข้องกับแบรนด์ เป็นต้น

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • ไม่จำกัดเพศ อายุ 23 ปีขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี (ยินดีรับเด็กจบใหม่)
  • รู้จักและเข้าใจแนวทางคอนเทนต์ช่องทางต่างๆ ของ Springbooks เป็นอย่างดี
  • เข้าใจและสามารถสร้างสรรค์คอนเทนต์ให้เหมาะกับแพลตฟอร์มต่างๆ  อาทิ Facebook, X, IG, Tiktok,Lemon 8 ได้ และมีความรู้เรื่อง SEO เบื้องต้น
  • มีทักษะในการทำกราฟิก (ใช้ Canva และ Photoshop ได้)
  • มีความคิดสร้างสรรค์ จับประเด็นเก่ง สื่อสารได้น่าสนใจ เล่าเรื่องสนุก บนคาแรกเตอร์แบรนด์ที่วางไว้ ละเอียดรอบครอบและทำงานเป็นทีมได้ดี
  •  มีความยืดหยุ่น ทำงานภายใต้ความกดดันได้

สมัครงาน

Upload File เฉพาะ PDF เท่านั้น